Utkast till ett Nevelii anträd i standard HTML-kod. Senaste uppdatering 050205
?
Petrus Andre Nevelius 162?- -1689.11.18 gm
Märta Myrobeus

?

7?
Laurentius Nevelius 169?- -1754 gm
Klara Flosundius

6?
Laurentius (Lars!) Nevelius 1722.08.31- -1798.12.26 gm
Anna Margareta Pyttner 1724.03.17- -1810.05.07

?Säktskap till ovanstående personer ej utrett men namnet Nevelius är gemensamt!

7
Erich Nevelius 16??- -1743.09.11 gm
Bryta Pärsdotter Nubb

6
Bryta 1700.08.21- -?

Erich 1702.07.08- -?

Pär 1705.04.14- -?

Stina (Kristina)1707.04.08--?

Andreas Nevelius 1709.03.26- -1765.06.06 gm
Cristina/Cajsa Pärsdotter

5
Pähr 1742.12.03- -1745.02.16

Anders 1744.09.22- -?- -till Stockholm 1760.09.30

Catarina 1746.09.06- -?

Erich 1748.01.24- -?

Johan Nevelius 1749.10.15- -1808 gm
Christina Jonsdotter

5
Petter ??

Anna Lisa 1754.02.08- -?- -åter från Sth 1791, till Sth igen 1793

6
Stina 1715.03.2?- -?

Märta 1718.08.04- -?

Maria 1719.10.19- -?

Petter 1722.05.28- -?

7
?

En liten beskrivning:

Grön text beskriver släktskap, generationsstruktur.

Blå text för män röd text för kvinnor som utgör själva antavlan c:a sju generationer bakåt.

Svart används för barn som inte följes upp i denna antavla.


Checklista Carl Johan / Carolina

Ett antal frågetecken som måste rätas ut avseende Carl Johan och Carolina och deras barn samt Carl Johans bror Axel Alfred avseende tiden c:a 1860 till c:a 1880:

När etablerade Carl Johan och Axel Alfred garveriet i Norrköping?

Vi tror att Carl Johan och Carolina gifte sig i Norrköping i början av 1860-talet. När?

Vi vet att Julia Elisabeth föddes den 5:e mars 1864 i Norrköping.

När lämnade man garveriet i Norrköping?

Varför? Vad hände? Vart tog Axel Alfred vägen?

Vi vet att Carolina tog barnmorskeexamen på Sahlgrenska (sjukhus i Göteborg) den 29:e december 1869. Hur lång utbildning behövdes det för detta? Var hon redan praktiserande barnmorska och "bara" skaffade någon sorts legitimation? Vi har tagit för givet (eller vet vi? - jäpp!) att examen togs i Göteborg.

Vi har noterat att familjen vistades i Askersund kring 1870. Var det hela familjen eller bara Carolina och Julia? Var bodde de?

Carl Johans far - Johan Peter - var död sedan 1847, men hans mor - Sofia Dorotea (Woll) -och hans bror Sven Fredrik kan ha bott kvar.

1874 och 1875 är Carolina skriven på en lägenhet på Söder i Stockholm. Förmodligen bodde även Julia där, nu 10 år gammal och borde gått i skola. Carl Johan nämns inte. Carolina måste ha livnärt sig som barnmorska.

1875 arbetade Carl Johan som garvare i Fittja (Huddinge) sydväst om Stockholm. 1875 föddes också Axel Edvard Lorentz i Huddinge. Varför i Huddinge? Varför inte i Stockholm?

Vi har noterat att familjen flyttade till Tegelsmora i Uppland 1877. Var bodde man under 1876? Samlades familjen i Huddinge under 1875 och bodde där 1876? Varför flyttade man till Tegelsmora? Vilka kontakter hade man där?