Petrus Andre Nevelius 162?- -1689.11.18

Den som skapade och tog namnet Nevelius var Petrus Andreas son till bonden Anders i Nevelsta, Ekeby socken i Närke. Petrus A. Nevelius studerade vid Upsala Universitet 1650, prästvigdes i Strängnes 1656, prästadjunkt i Hammar 1660.

1670 gifter sig Petrus A. Nevelius med dottern till dåvarande kykoherden Myrorobeaus i Hammar och blir efter Myrorobeaus död själv kyrkoherde i Hammar 1672. Han dog 18 november 1689.

Enligt kyrkans herdaminnen, Strängnes Stift, blev hans kykoherdetid belastad med kontroverser med församlingsmedlemmar, framför allt krögaren i Råå "vilken han gick förbi vid den heliga nattvarden".

På Kungliga Biblioteket i Stockholm finns Petrus Andreas Nevelii skrift Oratio de Angelis utgiven 1652