Namnet Nevelius blir till

Nevelius är en sk latinisering av "från Nevelsta". Nevelsta ligger (låg) i Ekeby socken i Närke. Enligt ortnamssakkunniga på Uppsala Universitet kommer sannolikt Nevelsta från det fornsvenska mansnamnet Näve (ev Naevir). Ändelsen "sta" betyder boplats. Nevelsta nämns i tiondelängder och jordeböcker.

Den som skapade och tog namnet Nevelius var Petrus Andreas son till bonden Anders i Nevelsta. Petrus A. Nevelius studerade vid Upsala Universitet 1650, prästvigdes i Strängnes 1656, prästadjunkt i Hammar 1660. 1670 gifter sig Petrus A. Nevelius med dottern till dåvarande kykoherden Myrorobeaus i Hammar och blir efter Myrorobeaus död själv kyrkoherde i Hammar 1672. Han dog 18 november 1689. Enligt herdaminnen, Strängnes Stift, blev hans kykoherdetid belastad med kontroverser med församlingsmedlemmar framför allt krögaren i Råå "vilken han gick förbi vid den heliga nattvarden".

På Kungliga Biblioteket i Stockholm finns Petrus Andreas Nevelii skrift Oratio de Angelis utgiven 1652 se registerkort nedan:

Åter!